Angyalok a kanonikus evangéliumokban

Kajcsa Lóránt: Angyalok a kanonikus evangéliumokban. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2016. 47 pp. Szaktanár: Kállay Dezső.

Dolgozatomban rendszerezem a szinoptikusokban illetve János evangéliumában az angyalokról található különböző információkat.