Isten egybeszerkesztő munkája az Efézusi levél tanúságtétele alapján

Péter Tibor Levente: Isten egybeszerkesztő munkája az Efézusi levél tanúságtétele alapján. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2016. 46 pp. Szaktanár: Kállay Dezső.

Először megvizsgáljuk a bevezetéstani (izagógikai) kérdéseket, bemutatjuk a levél keletkezési körülményeit, fő sajátosságait, hogy alaposabb megértéshez jussunk a szöveg tanulmányozása során, majd a témánk szempontjából legfontosabb szövegrészek konkrét vizsgálatával foglalkozunk.