A Szilágyi Traktus 1791-1792-es vizitációs jegyzőkönyveinek átírása

Fehérvári István Csaba: A Szilágyi Traktus 1791-1792-es vizitációs jegyzőkönyveinek átírása. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2016. 87 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

A dolgozat során lehetőségem nyílt, hogy külön megvizsgáljam az egyházmegye kialakulását és további történetét is. Furcsa volt előttem az a kettős helyzet, amiben az egyházmegye élt, tudniillik, hogy egyszerre két egyházkerület fennhatósága alá tartozott.