Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában

Szigeti Árpád: Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2016. 95 pp. Szaktanár: Somfalvi Edit.

Liturgika órákon sokat foglalkoztatott annak kérdése, hogyan lehet egy olyan istentiszteleti énekrendet összeállítani, amelyben minden ének a helyén van, és egy szép liturgiai ívet rajzol meg. Ezért fogtam hozzá ehhez a kutatáshoz.