A Székelytompai Református Egyházközség története

Szövérfi Mihály: A Székelytompai Református Egyházközség története. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2016. 64 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

A dolgozat első részében a tájegységről, a falu eredetéről és annak múltjáról beszélek, majd a fennmaradt iratok alapján megpróbálok hiteles képet festeni a falu lakosságáról. Ezt követően rátérek a Székelytompán folyó egyházi élet vizsgálatára, amelyből kiderül, hogy a gyülekezet mikor válik önálló egyházközséggé, és milyen módon, ütemben fejlődik a történelem során. Végül pedig röviden az egyházi iskola fontosabb eseményeit ismertetem.