Az ortodox istentisztelet szimbólumai és azok jelentése

Marosi Árpád: Az ortodox istentisztelet szimbólumai és azok jelentése. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2012. 59 pp. Szaktanár: Juhász Tamás.

Kutatásom során a következő kérdésekre keresem a választ: melyek azok a konkrét mozzanatok, amelyek kitöltik a liturgiát? Mit szimbolizálnak ezek? Mi történik az ikonosztáz falain belül és kívül? Mely részeket láthatja a gyülekezet, és melyeket nem? Mit jelképeznek a liturgikus eszközök? Hogyan valósul meg az üdvtörténet a liturgiai keretben?