A szorongás és az istenkép kapcsolata

Soós Timea Zsuzsánna: A szorongás és az istenkép kapcsolata. Kutatás református egyetemisták körében. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2011. 99 pp. Szaktanár: Kiss Jenő.

A dolgozatom elméleti célkitűzései közé tartozik a szorongás jellemzőinek, típusainak az ismertetése, elmélyítése különböző kutatások és az ehhez kapcsolódó szakirodalom tanulmányozásával. Továbbá a különböző istenképek feltárása, szembesítése, azoknak pozitív és negatív hatása a szorongás csökkentése céljából. Kutatásom célja, hogy felmérjem a vallás és a szorongás közti kapcsolatot több összetevőre kitérve (magas kreativitásszint, merev gondolkodás, túlzott tetszésigény, perfekcionizmus, negatív anticipáció, túlzott önuralomigény, negatív érzések elfojtása, testi szükségletek elhanyagolása).