A Szabadkai Evangélikus Gyülekezet történelme a kezdetektől napjainkig

Dolinkszki Áron: A Szabadkai Evangélikus Gyülekezet történelme a kezdetektől napjainkig. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2015. 45 pp. Szaktanár: Kolumbán Vilmos József.

Munkám tárgya a szabadkai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházközség megalakulásának, életének és szolgálatának bemutatása, a kezdetektől napjainkig.