A Bánffyhunyadi Egyházközség története

Adorján Dénes: A Bánffyhunyadi Egyházközség története. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2015. 48 pp. Szaktanár: Kolumbán Vilmos József.

Dolgozatom megírása során hiteles forrásokat használtam, ebben nagymértékben segítségemre volt az Erdélyi Református Egyházkerület levéltára, valamint a bánffyhunyadi egyházközség és annak elöljárói, akik rendelkezésemre bocsátották az egyházközség tulajdonában levő jegyzőkönyveket, melyeknek szintén nagy hasznát vettem és úgy is mondhatom, hogy azok a dolgozatom alapját képezik.