A Szilágyperecsenyi Református Egyházközség mindennapjai, különös tekintettel a XIX. Századra

Ádám Zsolt: A Szilágyperecsenyi Református Egyházközség mindennapjai, különös tekintettel a XIX. Századra. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2015. 85 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

A zilahi levéltárban olyan iratokhoz juthattam hozzá, amelyekkel ’74 után igen kevesen foglalkoztak, sőt amelyeket sokan elveszettnek hittek. Ily módon dolgozatom tartalma szinte teljes mértékben eltér a Perecsennel kapcsolatos eddigi hasonló munkáktól, és akár bátran nevezhető forrásfeltáró munkának is. Tehát dolgozatom nagy része a zilahi levéltári anyagokból táplálkozik, ezen belül pedig nagymértékben a teljesen átkutatott 138 lapos (276 oldal), 1845-ös bejegyzéssel kezdődő presbiteri jegyzőkönyvből merítek. Kevesebb hangsúlyt fektetek az értelmezésre, annál többet a rengeteg érdekes anyag közlésére.