A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1793-1794 között

Demeter Szabolcs István: A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1793-1794 között. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2015. 85 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

A dolgozat három nagy részből tevődik össze. Az első részben egy történelmi bevezető található, amely nélkül nehezen érthettem volna meg az akkori jegyzőkönyvek anyagát. A második rész az a tulajdonképpeni jegyzőkönyv feldolgozása. A nyolcvan oldalas jegyzőkönyv anyagot, amely egy jó évet ölel át, a szakirányító tanárom tanácsa szerint három nagy részben próbáltam feldolgozni és átláthatóvá tenni.