A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei

Ferenczi Zoltán: A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei. 1797. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2015. 85 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

Dolgozatomban három fő témakör keretén belül vizsgálom az esperesi vizitációt, mint az egyik fő egyházigazgató szervet. Tárgyalom és bemutatom, mint adminisztratív hatóságot, mint fegyelmi- és mint gazdasági hatóságot. Ezen három nagy témakörön belül szinte az összes jegyzőkönyvben talált esetet lejegyeztem, csoportosítottam, adott esetben táblázatba foglaltam a jobb áttekinthetőség érdekében. Dolgozatom utolsó részét képezi a jegyzőkönyv átírt szövege.