Az Enyedi Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1783-1784 között

Pál Árpád Csaba: Az Enyedi Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1783-1784 között. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2015. 69 pp. Szaktanár: Kolumbán Vilmos József.

Dolgozatomat három részre osztottam a jobb áttekinthetőség kedvéért. Az első felében a Nagyenyedi Egyházmegye kialakulását, fejlődését és az adott korban kiteljesedett voltát tárgyalom. A dolgozatom második felében a kor protestáns egyháztörténetét vizsgálom, ezáltal is körvonalazva és egészebbé téve a történelmi áttekintő részt. A dolgozatom harmadik részében az általam átírt szöveget dolgozom fel.