Az esszénusok közössége, életmódja, a fény fiainak gyógyitásai és angyaltana

Veress Emőke: Az esszénusok közössége, életmódja, a fény fiainak gyógyitásai és angyaltana. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2015. 61 pp. Szaktanár: Adorjáni Zoltán.

A címben feltüntetett hármas felosztás szerint az esszénus közösség életmódjának, a gyógyításaiknak és angyaltanuknak kérdésköreivel kívánok foglalkozni, nem térve ki e mozgalom sok-sok egyéb vonatkozására.