A református egyház és az unitárius egyház sakramentumai

Szilágyi Zoltán: A református egyház és az unitárius egyház sakramentumai. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2015. 49 pp. Szaktanár: Pásztori-Kupán István.

Jelen dolgozatban két nagyon fontos témára térünk ki: a keresztségre és az úrvacsorára, melyek mindkét egyházban el vannak ismerve. Az alaphitvallásokat vesszük alapul, kiegészítve más tudományos iratokkal, melyek ezen témákat dolgozzák föl.