A Bibliai teremtéstörténet mai kérdésfelvetései

Szilágyi Szilamér: A Bibliai teremtéstörténet mai kérdésfelvetései. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2016. 57 pp. Szaktanár: Rezi Elek.

Kommentárok vannak tele a bibliai teremtéstörténet első szavának a magyarázatával, így gyakorlatilag lehetetlen lenne egyetlen szakdolgozat keretei között kimerítően körbejárni a bibliai teremtéstörténet szövegének minden egyes versét. A dolgozat fejezeteinek témáját ilyenformán szubjektív módon választottam meg, azokat a vetületeket helyeztem előtérbe, amelyekről úgy gondoltam, elengedhetetlen szót ejteni, illetve személyes preferenciám is meghatározó volt.