A szerzetesrendek szerepe a reformáció kialakulásában

Papp Szabolcs: A szerzetesrendek szerepe a reformáció kialakulásában. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2012. 52 pp. Szaktanár: Kolumbán Vilmos József.

Arra a kérdésre szeretném megtalálni a választ, hogy volt-e valamilyen szerepük a szerzetesrendeknek a reformáció kialakulásában? Ha volt, akkor miben nyilvánult meg? Melyek voltak azok a tényezők, amelyek oda juttatták e rendeket vagy a szerzeteseket, hogy feladják addigi nézeteiket, életstílusukat és részt vállaljanak a reformációban, szembeszálljanak a katolikus egyház tanításával és a pápával?