Lukács gyermekségevangéliumának a himnuszai

Oláh Mátyás: Lukács gyermekségevangéliumának a himnuszai. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2010. 46 pp. Szaktanár: Adorjáni Zoltán.