Dr. Gönczy Lajos élete és munkássága

Dániel Tamás: Dr. Gönczy Lajos élete és munkássága. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2017. 59 pp. Szaktanár: Kolumbán Vilmos József.

Dolgozatom célja, hogy felderítsem, milyen hatással volt Gönczy élete és munkássága a református egyházra nézve, valamint bemutatni azt, hogy miért volt meghatározó az ő tudományos munkássága a teológiai oktatást tekintve.