A názáreti Jézus szimbolikus politikai cselekedetei

Vajda István Gellért: A názáreti Jézus szimbolikus politikai cselekedetei. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2011. 111 pp. Szaktanár: Geréb Zsolt.

Jelen dolgozatban arra törekszem, hogy részletesen és kielégítően megvizsgáljam a Názáreti Jézus azon szimbolikus cselekedeteit, amelyek abban a korban talán rejtett politikai tartalommal is bírtak. A tanulmány ezért sok téren újat hoz Theissenhoz képest.