Az Enyedi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1792

Kádár Zoltán János: Az Enyedi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1792. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2017. 66 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

Dolgozatomban tölcsérszerűen szűkítettem a kört a kortörténeti áttekintőn keresztül, az adott egyházmegye bemutatásán át a konkrét gyülekezeti helyzetekig. A széles kortörténeti áttekintés nagy lépteitől eljutottam egy-egy nap, egy-egy gyülekezet, egy-egy ember életbevágóan fontos eseményeihez.