A Szilágyi Traktus vizitációs jegyzőkönyve 1795-1796

Molnár Viktor Lajos: A Szilágyi Traktus vizitációs jegyzőkönyve 1795-1796. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2017. 112 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

Jelen dolgozat célja a szilágyi traktus 1795 – 1796 közötti egyházi vizitációs jegyzőkönyveinek a feldolgozása és elemzése. A magyar protestáns egyháztörténet egy olyan szegmensébe enged betekintést ez a dolgozat, amely mindeddig elérhetetlen volt a tisztelt olvasó számára. Az esperesi vizitációs jegyzőkönyvek bevezetik az olvasót az említett egyházmegye és az azt alkotó gyülekezetek életébe, feltárva azok adminisztratív, fegyelmi és gazdasági állapotát, valamint az egyházközségek életét meghatározó fontosabb mozzanatokat.