Élménytársadalom és egyház

Bardócz-Tódor András: Élménytársadalom és egyház. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2017. 73 pp. Szaktanár: Czire Szabolcs.

Ebben a szakdolgozatban napjaink társadalmának egy érdekes, vallásos szempontból is aktuális jelenségét vizsgálom. A szociológiában élménytársadalomként ismert jelenséget fogom ismertetni, és a vallásszociológia területére érvényes vonatkozásait bemutatni. Emellett egyházi reakciókat mutatok be erre a jelenségre.