Vizitáció a Marosi Református Egyházmegyében 1791

Csegezi Zsolt Dezső: Vizitáció a Marosi Református Egyházmegyében 1791. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2017. 78 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

A protestáns egyháztörténet egy olyan részébe nyújt bevezetést ez a dolgozat, amely mindeddig nehezen vagy egyáltalán nem volt elérhető az olvasók számára. Az esperesi vizitációs jegyzőkönyvek betekintést engednek az említett egyházmegye és azt alkotó gyülekezetek életébe. A dolgozatomban feltárom a felmerülő adminisztratív, fegyelmi és gazdasági gondokat valamint az egyházközségek életét meghatározó fontosabb eseményeket.