Hit és vallás viszonya Karl Barth dogmatikájában

Debreczeni István: Hit és vallás viszonya Karl Barth dogmatikájában. A vallás ítéletének bibliai megalapozása. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2017. 49 pp. Szaktanár: Visky Sándor Béla.

Jelen dolgozat Karl Barth-nak a vallással kapcsolatos máig vitatott nézetét helyezi nagyító alá. A 20. század fordulóján protestáns teológiáját jellemző liberális tendenciával élesen szembeszegülő Barthot még a „keresztyénietlenség” vádjával is megillették radikális vallás- és egyházkritikája miatt. Ennek dacára érdeme visszavonhatatlan, hiszen egy olyan hullámot indított el a protestáns teológusok körében, mely hatására az Ige visszakerült az őt megillető helyre, a teológia középpontjába.