József és Aszeneth apokrif irata és az Újszövetség

Gál Enikő: József és Aszeneth apokrif irata és az Újszövetség. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2017. 71 pp. Szaktanár: Adorjáni Zoltán.

Dolgozatom fő célkitűzése, amint az a cím is tükrözi, József és Aszeneth apokrif irata és az Újszövetség közötti kapcsolat vizsgálata. Célom: felhívni a figyelmet arra, hogy az Újszövetség kutatása során nem szabad megfeledkeznünk az apokrif iratok fontosságáról.