Khrüszosztomosz élete és igehirdetéseinek társadalmi vonatkozásai

Kádár István: Khrüszosztomosz élete és igehirdetéseinek társadalmi vonatkozásai. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2017. 69 pp. Szaktanár: Pásztori-Kupán István.

Dolgozatom Aranyszájú János életéből indul ki, hiszen minden társadalmi vonatkozású igehirdetéséhez kötődik egy életesemény is, amely szemléltető eszköz lehet a kor társadalmi helyzetének bemutatására nézve. Példának okáért megemlíteném az Antiokhiában írt igehirdetések közül azokat, amelyek társadalmi vonatkozást tartalmaznak.