A Felsőboldogfalvi Református Egyházközség története 1894-től 1900-ig

Lajos József: A Felsőboldogfalvi Református Egyházközség története 1894-től 1900-ig. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2017. 58 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

Dolgozatomban az 1894-1900-as évek történéseivel foglalkozom. A kidolgozásnak alapjául szolgáltak a Felsőboldogfalvi Református Egyházközség levéltárában található presbiteri jegyzőkönyvek. A dolgozat kilenc fejezetből áll, ezek pedig különböző témaköröket fejtenek ki.