A férfi és a nő kapcsolata Jézus és Pál apostol etikai tanításában

Szikszai Alexandra: A férfi és a nő kapcsolata Jézus és Pál apostol etikai tanításában. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2017. 77 pp. Szaktanár: Kállay Dezső.

Szakdolgozatom témája és egyben címe is, a férfi és a nő kapcsolata Jézus és Pál apostol etikai tanításában. Azért választottam ezt a témát, mert fontosnak tartom ebben a manapság igen vitatott kérdésben a bibliai alapokhoz való visszatérést. A házassággal kapcsolatos viták minden korban, így ma is súlyos kérdéseket vetnek fel, melyekre mi keresztyének a Szentírásban kereshetünk választ. Dolgozatomban tehát Jézus és Pál apostol tanításait vettem alapul. Jézus tanításait a Márk és Máté írása szerinti evangéliumok alapján tárgyaltam, míg Pál apostol tanításait a Korinthusi, Kolossébeli és Efézusi levelek alapján vizsgáltam.