Kálvin János és Dietrich Bonhoeffer írásmagyarázatának összehasonlítása a Máté írása szerinti evangélium ötödik fejezete alapján

Szőcs Endre: Kálvin János és Dietrich Bonhoeffer írásmagyarázatának összehasonlítása a Máté írása szerinti evangélium ötödik fejezete alapján. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2017. 45 pp. Szaktanár: Visky Sándor Béla.

Kálvin János, mint reformáció korának, nagy írásmagyarázója és Dietrich Bonhoeffer, mint „Karl Barth szövetségese”, a modern teológiai szemlélet egyik legjelentősebb képviselője munkásságának jellemvonásait hozom ebben a dolgozatban szintézisbe. Célom, hogy a két eltérő korszakban élő írásmagyarázó munkájában fellelhető különbözőségekre rávilágítsak, hogy a Szentírás e részét még jobban megértsem, és a két írásmagyarázó célkitűzéseit az akkori kor fényében megragadjam.