Vizitáció a marosi református egyházmegyében 1764-1766 között

Tatár Ferenc: Vizitáció a marosi református egyházmegyében 1764-1766 között. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2017. 71 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

A dolgozat két nagy témakörre oszlik. Az elsőben a 18. századi kortörténetet ismertetem, illetve rátérek azon belül marosi egyházmegye történetére. A második egységben a jegyzőkönyvet dolgozom fel alpontokra bontva. Itt összegzem, illetve mutatom be a korábban említett időszak vizitációk tárgyait és határozatait. Ezt követően a jegyzőkönyv olvasható digitalizált formában.