Az erdélyi református egyház kormányhatósága 1956-ban

Törő Attila Miklós: Az erdélyi református egyház kormányhatósága 1956-ban. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2017. 136 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

A jelenlegi dolgozat három jegyzőkönyvet dolgozott fel, mely jegyzőkönyvek 1956-ban vétettek fel. Ezek elemzéséhez látnunk kell az adott kor politikai és társadalmi jellemzőit, az 1948-ban kiadott törvényeket és ezek hatásait a társadalomra, egyházra. Ezután áttérek az egyházi életre 1945 és 1956 között.