A patronátus intézménye a szilágysági egyházközségekben

Tőtős Emese Brigitta: A patronátus intézménye a szilágysági egyházközségekben. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2017. 47 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

Dolgozatunkban, leginkább Petri Mór: Szilágy vármegye monográphiája-ra támaszkodva sorakoztattuk fel azokat a nemeseket, akik a szilágysági települések birtokosai voltak. Láthatjuk majd, hogy magán és közéleti szereplésük mennyire befolyásolta a jobbágyaik életét. Az általunk vizsgált korszak a 16.-18. századokat öleli fel, mivel ebben az időszakban volt legkiterjedtebb és aktívabb a patrónusok működése. Természetesen a 19. és utána következő századokról is található némi adat a témánkra vonatkozólag, de ezekre, ebben a dolgozatban nem terjed ki a figyelmünk.