A lupényi református egyházközség története kezdetektől 1962-ig

Tolnai János Bálint: A lupényi református egyházközség története kezdetektől 1962-ig. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2011. 58 pp. Szaktanár: Kolumbán Vilmos József.

Dolgozatom a Lupényi Református Egyházközség történelméről szól, kezdetektől egészen 1962-ig. A forrásanyag nagy részét a presbiteri jegyzőkönyvek teszik ki. Sajnos 1916. előtti jegyzőkönyveket a román katonaság megsemmisítette, és így csak másodlagos forrásokból tudhatjuk meg a gyülekezetünk történelmét a kezdetétől egészen 1916-ig.