A Magyarláposi Református Egyházközség presbitériumi jegyzőkönyve

Orbán István Dániel: A Magyarláposi Református Egyházközség presbitériumi jegyzőkönyve. 1801-1805. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2011. 72 pp. Szaktanár: Kolumbán Vilmos József.

A Magyarláposi Református Egyházközség presbitériumi jegyzőkönyveinek tanulmányozása, átírása során betekintést szerettem volna nyerni az előző korok egyházi életébe, a gyülekezeti munka akkori nehézségeibe, a külső és belső ellentétekbe, illetve egyházam többi felekezettel és nemzetiséggel való kapcsolatába is.