A szenvedéstörténet szoteriológiai vonatkozásai Lukács evangéliumában

Balázs Zoltán: A szenvedéstörténet szoteriológiai vonatkozásai Lukács evangéliumában. 2002. 38 pp. Szaktanár: Geréb Zsolt.