Vizitációs jegyzőkönyvek a Görgényi Református Egyházmegyében 1782-1784 között

Elek Arnold: Vizitációs jegyzőkönyvek a Görgényi Református Egyházmegyében 1782-1784 között. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2011. 71 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

Dolgozatom maradandó emléket kíván állítani az 1782-1784 közötti időszak görgényi egyházmegyébe kebelezett gyülekezeteiről.