A szenvedő Emberfia és az értetlen tanítványok

Iszlai Béla: A szenvedő Emberfia és az értetlen tanítványok. Tanítványsors a Márk evangéliumában. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2012. 62 pp. Szaktanár: Kállay Dezső.

A dolgozat célja, hogy Jézus személyét ismerve megértsük a tanítványok életútját és sorsát. Az első fejezetben a bevezetéstani kérdéseket elemezzük. A második résztől kezdődően Jézus személyével és a tanítványokkal foglalkozunk. Jézust a méltóságjelzők által mutatjuk be, hogy megérthessük őt és személyének titkát, hogy ez alapján tiszta képet kapjunk a tanítványokról és a tanítványi küldetésről. A harmadik fejezetben elemezzük a három szenvedésjövendölést, amely nemcsak az Emberfia szenvedését és annak szükséges voltát hangsúlyozza, hanem a tanítványok sorsát is megpecsételi, amelyet a negyedik fejezetben összegzünk.