A Széki Református Egyházmegye vagyonösszeírása 1754

Bartha Aladár: A Széki Református Egyházmegye vagyonösszeírása 1754. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2011. 100 pp. Szaktanár: Kolumbán Vilmos József.

A Széki Református Egyházmegyének két vagyon összeírási jegyzőkönyveinek egyikét, az 1754. évi Conscriptio (gyülekezeti vagyonösszeírás) teljes egészét, azaz 184 oldalnyi kéziratnak az átírását tartalmazza e szakdolgozat.