Vizitációs Jegyzőkönyvek a Görgényi Református Egyházmegyében 1788-1790 között

Szabó Gergely Levente: Vizitációs Jegyzőkönyvek a Görgényi Református Egyházmegyében 1788-1790 között. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2011. 71 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

A dolgozat törzsanyagát az elsődleges források, a vizitációs jegyzőkönyvek feldolgozása során nyert anyag alkotja.