Az unitárius egyház című lap története 1905-1944

Szombatfalvi József: Az unitárius egyház című lap története 1905-1944. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2001. 0 pp. Szaktanár: Kovács Sándor.