Hét levél a kis-ázsiai gyülekezetekhez

Bányai Béla László: Hét levél a kis-ázsiai gyülekezetekhez. A Jel 2-3 történeti és tartalmi kérdései. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2011. 50 pp. Szaktanár: Kállay Dezső.

Ahhoz, hogy megértsük a levelek mondanivalóját, meg kell ismernünk a gyülekezetek konkrét helyzetét. Ehhez pedig a történelmi háttér feltárása lesz segítségünkre. Vajon kik voltak a nikolaiták, akiket több levél is megemlít? Mit jelentenek a sátán zsinagógája és királyi széke, a fehér kövecskék és a hajnalcsillag? Kit szimbolizál Jezábel? Hogyan értelmezzük a tíz napig tartó nyomorúságot és a langymelegség állapotát? Ezekre és hasonló kérdésekre próbálunk választ keresni dolgozatunk során.