A család, mint modell Pál leveleiben

Biró István: A család, mint modell Pál leveleiben. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2011. 42 pp. Szaktanár: Kállay Dezső.

Ma, amikor a család, mint intézmény válságban van, felmerül a kérdés, hogy milyen az Isten szerinti család? Többek között erre kapunk választ a Pál leveliben Házi táblák néven ismert intelmekben. Pál részletesen sorra veszi a családban előforduló kapcsolatpárokat és hasznos eligazítást fogalmaz meg mindkét fél számára. Az intelmek gyakorlati tanítása által megtudhatjuk, hogyan kell élni ebben a családi kapcsolat rendszerben.