Mitologikus elemek az apokaliptikus irodalomban

Buryán Szilárd: Mitologikus elemek az apokaliptikus irodalomban. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2017. 47 pp. Szaktanár: Balogh Csaba.

Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy a kutatók hogyan vélekednek az Ószövetség és mítosz kapcsolatáról. Előbb a Genezis1-ben lévő teremtéstörténet és mítosz kapcsolatát fogom tárgyalni. Ezután, Ezékiel Tírusz elleni jövendölésében lévő mitikus elemeket fogom megvizsgálni. Végül, a Dániel 7-ben lévő mitikus elemeket fogom elemezni.