Az első unitárius lelkészházaspár, Kelemen Imre és Bedő Borbála életútja

Nagy Henrietta: Az első unitárius lelkészházaspár, Kelemen Imre és Bedő Borbála életútja. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2017. 102 pp. Szaktanár: Kovács Sándor.

Kutatásomban a múlt század háborúktól hangos, politikai változásokban gazdag, a totalitárius államhatalom megszilárdulásának éveiben igyekeztem feltérképezni, hogy egy unitárius lelkészházaspár hogyan élte meg mindennapjait.