A sátán az Ószövetségben

Hideg István: A sátán az Ószövetségben. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2011. 55 pp. Szaktanár: Balogh Csaba.

A dolgozatom célja a 'Sátán' fogalmának, tevékenységének és szerepének értelmezése a Szentírásban.