„Amikor történelmet írnak”

Kató Szabolcs Ferencz: „Amikor történelmet írnak”. A Dávid és Góliát-elbeszélés (1Sám 17) redakciótörténete. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2011. 41 pp. Szaktanár: Balogh Csaba.

A Dávid és Góliát elbeszélés (1Sám 17) egyike az Ószövetség legismertebb, de ugyanakkor legvitatottabb fejezeteinek. Ha a Sámuel könyvének 16–18 fejezeteit vizsgálja az olvasó, akkor az elbeszélt cselekményekben nem egyszer ismétlésekkel, redundaciával, ellentmondásokkal, összeférhetetlenségekkel találkozik. Ezek a fejezetek nemcsak Sámuel első és második könyvének összkompozíciója szempontjából mutatnak egyenetlenségeket, hanem az azokat közvetlenül megelőző elbeszélésekhez viszonyítva is.