A Görgényi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve, 1760

Lukács Levente: A Görgényi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve, 1760. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2011. 43 pp. Szaktanár: Kolumbán Vilmos József.

A dolgozatomat két nagyobb fejezetre osztottam fel. Az elő fejezetben a Görgényi Református Egyházmegye rövid történeti bemutatására fektettem a hangsúlyt, míg a második nagyobb fejezetben az 1760 megirt jegyzőkönyv átírásával foglalkoztam.