A Tavaszi Bimbók

Major László: A Tavaszi Bimbók. A székelykeresztúri Unitárius Gymnázium Ifjúsági Olvasóegylet lapjának története 1837-1873 között. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2011. 67 pp. Szaktanár: Kovács Sándor.

A székelykeresztúri unitárius gimnáziumi olvasóegylet szépirodalmi hetilapjáról szóló dolgozatommal szeretném feleleveníteni, a feledés homályából kissé napfényre hozni a székelykeresztúri gimnázium múltjának és az unitárius sajtótörténetnek ezen szerves részét.