Dr. Kiss Elek unitárius püspök egyházi szolgálata írott hagyatékának tükrében

Mátéfi Timea: Dr. Kiss Elek unitárius püspök egyházi szolgálata írott hagyatékának tükrében. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2011. 83 pp. Szaktanár: Kovács Sándor.

Kiss Elek írott hagyatéka megvolt ugyan az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárában, de nem volt még rendezve, így rám hárult a feladat, hogy elvégezzem a hagyaték rendszerezését. Az írott anyag rendezetlenül hevert a levéltár polcain. Elsődleges célom az volt, hogy levéltári, hagyatékrendező munkámmal a meglévő anyagokat végre kutathatóvá tegyem, és ezáltal egy általános képet rajzolhassak Kiss Elekről, a püspökről és az emberről.